Onderzoek RIVM

Het zwemwater van De Amstel is van een goede kwaliteit. Toch kan het altijd beter. Daarom werken we graag mee aan een onderzoek naar de kwaliteit van zwemwater door het RIVM. Wil je meer info of meedoen? Ga dan naar de site van RIVM.

Waar gaat ons onderzoek over?
In Nederlands open water komen bacteriën voor, ook bacteriën die antibioticaresistent zijn. Deze resistente bacteriën zijn meestal onschadelijk voor gezonde mensen, maar kunnen wel gevaarlijk zijn voor kwetsbare mensen, zoals ziekenhuispatienten. We willen onderzoeken hoe groot of klein de kans is dat zwemmers deze binnen krijgen. En hoe dat in verhouding staat ten opzichte van andere manieren waarop mensen met resistente bacteriën in aanraking kunnen komen. Want eigenlijk kan iedereen wel eens blootstaan aan deze bacteriën. Bijvoorbeeld door contact met mensen of dieren die deze bacteriën bij zich dragen, of het reizen naar landen waar de algemene hygiëne slechter is en/of deze bacteriën vaker voorkomen dan in Nederland. We vermoeden dat via water minder vaak resistente bacteriën worden binnengekregen dan via genoemde andere manieren, of dit vermoeden juist is willen we nu onderzoeken.

Geen risico
Het is niet de bedoeling van dit onderzoek om specifieke zwemevenementen als een risicofactor te duiden, maar om, in het algemeen, vast te stellen of zwemmen in open water een mogelijke manier is waarop mensen deze bacteriën binnen kunnen krijgen, en of we maatregelen zouden moeten nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Meer informatie vind je op: www.rivm.nl/zwemmersstudie